Category: IP Management Tips

מרכז הדרכה – פטנטים קיסריה

מרכז הדרכה – פטנטים קיסריה

מרכז הדרכה – פטנטים קיסריה נותן מענה לחוקרים, מדענים ומנהלים שמקבלים החלטות בענייני פטנטים, ומעוניינים להוסיף לעצמם כלים והבנה בתחום

Read post

תחום התביעות

מכירים את הדיון על – כמה רחב לנסח את התביעות בבקשה לפטנט? מצד אחד – חשוב להגן על מה שהראנו…

Read post

תקציב פטנטים

מנהלות קניין רוחני, אחרי החגים… זה הזמן לבנות את תקציב הפטנטים ל 2021!

Read post