Tag: Training Center

כנס פודטק 2019

כנס הפודטק הבינלאומי שנערך השבוע בתל אביב היה בסימן גדילה; גדל מספר המשתתפים – מספר המשתתפים, שעולה וגדל באופן מרשים…

Read post

ניהול הקניין הרוחני

ניהול הקניין הרוחני באופן מקצועי, במפגש אישי רציף עם מקבלי ההחלטות, ליווי של צוות המו”פ

Read post
מרכז הדרכה – פטנטים קיסריה

מרכז הדרכה – פטנטים קיסריה

מרכז הדרכה – פטנטים קיסריה נותן מענה לחוקרים, מדענים ומנהלים שמקבלים החלטות בענייני פטנטים, ומעוניינים להוסיף לעצמם כלים והבנה בתחום

Read post

תקציב פטנטים

מנהלות קניין רוחני, אחרי החגים… זה הזמן לבנות את תקציב הפטנטים ל 2021!

Read post