Tag: IP Management

כנס פודטק 2019

כנס הפודטק הבינלאומי שנערך השבוע בתל אביב היה בסימן גדילה; גדל מספר המשתתפים – מספר המשתתפים, שעולה וגדל באופן מרשים…

Read post

ניהול הקניין הרוחני

ניהול הקניין הרוחני באופן מקצועי, במפגש אישי רציף עם מקבלי ההחלטות, ליווי של צוות המו”פ

Read post
מרכז הדרכה – פטנטים קיסריה

מרכז הדרכה – פטנטים קיסריה

מרכז הדרכה – פטנטים קיסריה נותן מענה לחוקרים, מדענים ומנהלים שמקבלים החלטות בענייני פטנטים, ומעוניינים להוסיף לעצמם כלים והבנה בתחום

Read post

תחום התביעות

מכירים את הדיון על – כמה רחב לנסח את התביעות בבקשה לפטנט? מצד אחד – חשוב להגן על מה שהראנו…

Read post

תקציב פטנטים

מנהלות קניין רוחני, אחרי החגים… זה הזמן לבנות את תקציב הפטנטים ל 2021!

Read post